<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
      charset=windows-1252">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">
      <div class="moz-cite-prefix">Her er min versjon av M87 tatt fra
        Bratsberg i natt (400mm teleskop, 35 minutt):</div>
      <div class="moz-cite-prefix"><a class="moz-txt-link-freetext"
href="http://www.eronn.net/astro/forumposts/M87-35min-2019-04-10_v1crop.jpg">http://www.eronn.net/astro/forumposts/M87-35min-2019-04-10_v1crop.jpg</a></div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Jetstrømmen som sendes ut fra kjernen
        kan ses ganske tydelig hvis man zoomer inn. Oppløsning i
        underkant av 2 buesekund er respektabelt for trønderhimmelen!
        Radioteleskop-arrayet EHT oppnådde altså ufattelige 20
        mikro-buesekund! Det tilsvarer å løse opp en mikrometer på 10 km
        avstand. <br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Mitt M87-bilde inneholder en haug med
        andre galakser fra Virgohopen. Hele bildet kan ses her:<br>
        <a class="moz-txt-link-freetext"
          href="http://www.eronn.net/astro/forumposts/M87-35min-2019-04-10_v1.jpg">http://www.eronn.net/astro/forumposts/M87-35min-2019-04-10_v1.jpg</a><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      Erlend R</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Den 10.04.2019 17:28, skrev Erlend
      Langsrud:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:9r9dppobv8ult3ri283a0u93.1554910111661@email.android.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
        charset=windows-1252">
      <meta name="Generator" content="Microsoft Exchange Server">
      <!-- converted from text -->
      <style><!-- .EmailQuote { margin-left: 1pt; padding-left: 4pt; border-left: #800000 2px solid; } --></style>
      <div>
        <p dir="ltr">Oppløsningen i bildet er 20 MIKRO-buesekunder...100
          000 ganger skarpere enn det vi får til fra Bratsberg.</p>
        <p dir="ltr">Man oppnår dette ved å kombinere radioteleskop som
          er spredd over hele kloden.</p>
        <p dir="ltr">Erlend</p>
        <p dir="ltr">Sendt fra min Xperia™-smarttelefon fra Sony</p>
        <br>
        <br>
        ---- Erlend Rønnekleiv skrev ----<br>
        <br>
      </div>
      <font size="2"><span style="font-size:11pt;">
          <div class="PlainText">Imponerende radio-avbildning av
            jet-strømmen fra M87 er også omtalt i
            <br>
            Corona 2015 nr 4, på side 10-11:<br>
            <a
              href="http://taf-astro.no/arkiv/corona/2015/corona2015-4.pdf"
              moz-do-not-send="true">http://taf-astro.no/arkiv/corona/2015/corona2015-4.pdf</a><br>
            <br>
            Erlend<br>
            <br>
            On 10/04/2019 15:39, Erlend Rønnekleiv wrote:<br>
            &gt; For første gang har man greid å ta bilde av horisonten
            til et svart <br>
            &gt; hull. Dette har de greid ved å kombinere signalene fra
            radioteleskop <br>
            &gt; fordelt over hele kloden slik at de utgjør et
            kjempeteleskop.<br>
            &gt;<br>
            &gt; <a
href="https://www.nrk.no/urix/har-tatt-det-forste-bildet-av-et-sort-hull-1.14510973"
              moz-do-not-send="true">
https://www.nrk.no/urix/har-tatt-det-forste-bildet-av-et-sort-hull-1.14510973</a>
            <br>
            &gt;<br>
            &gt; <a href="https://eventhorizontelescope.org/"
              moz-do-not-send="true">https://eventhorizontelescope.org/</a><br>
            &gt;<br>
            &gt; Det er et kollosalt svart hull i galaksen  M87 i
            Jomfruen som er <br>
            &gt; fotografert. Hvis dere holder på lenge nok på Rossmo i
            kveld bør dere <br>
            &gt; ta en titt på denne! (Kanskje kommer jeg innom en tur
            selv).<br>
            &gt;<br>
            &gt; Se også artikkel om slik avbildning med radioteleskop
            på side 7-12 i <br>
            &gt; Corona nr. 1-2016:<br>
            &gt; <a
              href="http://taf-astro.no/arkiv/corona/2016/corona2016-1.pdf"
              moz-do-not-send="true">http://taf-astro.no/arkiv/corona/2016/corona2016-1.pdf</a><br>
            &gt;<br>
            &gt; Her er forøvrig et flott bilde som Odd Trodnal nylig
            tok med eget <br>
            &gt; teleskop fra Oslo, som viser en jet som stråler ut fra
            det svarte <br>
            &gt; hullet i M87.<br>
            &gt; <a
              href="http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=152446"
              moz-do-not-send="true">http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=152446</a><br>
            &gt;<br>
            &gt; Erlend<br>
            &gt;<br>
____________________________________________________________________<br>
            | TAF-lista: Distribusjonsliste for Trondheim Astronomiske
            Forening<br>
            |<br>
            | Send rundskriv til listedeltakarane til
            <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:taf-lista@nvg.ntnu.no">taf-lista@nvg.ntnu.no</a><br>
            | Send ynske og kommentarar om listetenesta til
            <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:herman.ranes@ntnu.no">herman.ranes@ntnu.no</a><br>
          </div>
        </span></font>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
  </body>
</html>