[Oslo] Generalforsamling i Nettverksgruppa 7. desember kl 18:00 i F1: Endelig saksliste

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Tue Nov 30 15:19:03 CET 2010


Hei,

Her følger sakslisten til generalforsamlingen (7. desember kl. 18:00 i 
auditorium F1). Etterpå blir det sosial samling med "NVG-burger", annet 
knask, og filmtitting.

1: Valg av ordstyrer og referent
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3: Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
4: Valg av leder, styre og valgkomité
5: Regel-endring i reglement for privatmaskiner: Det foreslås å legge 
til denne formuleringen etter "arbeidsstasjoner og/eller servere.":

"  På en privat maskin kan personer som ikke er medlem i NVG, få
    tilgang kun til spesifikke tjenester (for eksempel Wiki eller MUD),
    men ikke til generelt innloggingsmiljø (for eksempel
    skallinnlogging med SSH eller Remote Desktop Service). "

Bakgrunn for forslaget: Det skapes problemer hvis ikke styret har 
oversikt over hvem som har tilgang til å bruke privatmaskinene som står 
på NVGs nett. Dette gjelder både vanskelig oversikt, sikkerhet, usikker 
identitet, manglende sanksjonsmuligheter ved brudd på NVGs egne regler, 
og problemer overfor NTNUs IT-reglement. Den foreslåtte formuleringen 
skal ikke hindre at spesifike tjenester på privatmaskiner kan brukes av 
allmenheten - f.eks. MUD, Wiki, nettsider, lovlig anonym FTP osv., men 
skal hindre at ikke-medlemmer kan logge seg inn og kjøre/bruke 
applikasjoner som skaper problemer. Regelen er heller ikke ment å hindre 
samlokalisering av maskiner  og tjenester fra andre 
student-organisasjoner som ISFiT o.l.

Styret minner om at det er anledning til å levere skriftlig 
forhåndsstemme i alle sakene.

Vennlig hilsen
Gunnar René Øie
Leder, NVG


More information about the Oslo mailing list