[Oslo] Referat fra styremøte 22/10-2012

Eirik Løhaugen Fjærbu elf at nvg.ntnu.no
Sat Nov 3 13:06:48 CET 2012


 Referat:Styremøte 22. oktober 2012


     Tilstede

hiasen, gunarre, alxandr, ix, elf


     Sak 1. GAIDO

Godkjent.


     Sak 2. Gjennomgang av tidligere referater

Styret har funnet et kjøleskap som ix kan kjøpe, og gitt beskjed til ix. 
Kjøleskapet er ca. 140cm høyt og har separat frysedel.

Hiasen forhører seg på nytt om det er noen tilgjengelige nøkler til 
Serverrommet, og om det er mulig å få en liste over hvem som har nøkler. 
Kaasen har også opplevd å ikke komme inn med sitt kort.

Gunnarre har sendt inn et skriv på epost til sparebanken midtnorge. DNB 
lar oss få endret på partneravtale som beskrevet i referatet for 
styremøtet 24. september. Det blir sendt inn søknad om en slik 
partneravtale hos DNB.


     Sak 3. Kurs

Forslag:

 * Epost: Drift og programmering, taliesin holder kurs 6. november.
 * Clojure, pir holder 16. oktober.
 * Nettbruk og sikkerhet: gunnarre, vår 2013?
 * Knockout-kurs/workshop: alxandr og Mathias holder 29. oktober
 * linux-kurs: installasjon og introduksjon, vår 2013.
 * Mulig kurs: Dwarf fortress med Caroline

Nettbruk og sikkerhetskurset vil eventuelt bli avholdt i neste semester. 
Clojure kurset er avholdt, og ble meget pedagogisk og vellykket. Alxandr 
og Mathias avholder knockout-kurset 29. oktober. Det blir laget plakater 
til epostkurset og knockout-kurset etter møtet.


     Sak 4. Innkjøp av ny sofa

Styret vedtar innkjøp av ny hjørnesofa med makspris på 10 000 kroner.


     Sak 5. Oppgradering av Tay

Tay trenger mer RAM. Den trenger to brikker med 1024 mb DDR400. Vi vil 
forsøke å finne ut om noen har noen slike brikker liggende, men om vi 
ikke finner noen vil vi gå til innkjøp av slike brikker med en makspris 
på 500 kroner.


     Sak 6. NVG gw

Styret vedtar innkjøp av ny maskin, den bør ha intel nettverkskort og 
fire gigabit nettverksporter. Det bør også sjekkes med ITEA om det må 
kjøpes inn nye switcher for å få til det ønskede oppsettet, før vi går 
til innkjøp av hardware.


     Eventuelt

Gunarre forhører seg om kortlås til terminalrommet om verkstedet, og om 
lekkasjen på lageret. Vi er fortsatt interessert i en infotavle utenfor 
F1 eller på stripa.

Vi setter dato for generalforsamlingen til 16. november, innkalling blir 
innen fredag 26.


     Kritikk av møtet

God kjeks

*møtet er hevet 19.39*

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://nvg.ntnu.no/pipermail/oslo/attachments/20121103/2fb5332e/attachment.html 


More information about the Oslo mailing list