[Oslo] Generalforsamling i Nettverksgruppa 19. mars 2015

Gunnar Rene Ĝie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu Feb 26 16:28:26 CET 2015


Det blir generalforsamling i NVG torsdag den 19. mars 2015 kl.
18.15, sannsynligvis i EL3 i Gamle elektro. (bestilt, ikke bekreftet)

Etterpċ tar vi en filmkveld eller noe slikt.

Faste saker er :
Valg av ordstyrer og referent
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styret informerer, godkjenning av budsjett og regnskap
Valg av styre og valgkomité

Meld andre saker til styret senest 5. mars

Endelig saksliste, og budsjett og regnskap foreligger senest 12. mars

Tenk gjerne pċ om du selv, eller noen du kjenner, kunne tenke seg et
styreverv.

-- 
Regards , Vennlig hilsen
Gunnar René Ĝie, MSc. IDI/NTNU


More information about the Oslo mailing list