[Oslo] Generalforsamling i Nettverksgruppa 24. november kl 18:15 i EL3

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Nov 3 17:54:00 CET 2017


Det blir generalforsamling (halvårsmøte) i Nettverksgruppa NVG i EL3 i 
Gamle Elektro, 24. november 2017 kl 18:15.

Saker til generalforsamlingen:

- Rapport fra styret
- Godkjenning av regnskap og budsjett
- Valg

Andre saker må meldes innen 10. november Saksliste og saksfremlegg skal 
være klar 17. november.

Etter generalforsamlingen kan vi se en film.

Dette sier reglene om generalforsamlingen:

2.2 Generalforsamling

  Generalforsamlinga er NVGs høyeste organ. Alle medlemmer av NVG har
  rett til å møte til generalforsamling.

  Generalforsamling skal avholdes hvert semester.

  Generalforsamlinga skal annonseres med minst tre ukers varsel.

  Saksliste med saksinformasjon skal være tilgjengelig minst 1 uke før
  generalforsamlinga.

  Det kreves mer enn 50% oppslutning blant de fremmøtte medlemmer for å
  fatte vedtak på generalforsamlinga.

  Styre og kasserer skal presentere regnskap og budsjett for
  generalforsamlinga. Generalforsamlinga godkjenner disse.

  Alle NVGs medlemmer kan fremme saker til generalforsamlinga. Disse må
  være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlinga.

  Medlemmer kan forhåndsstemme. Forhåndsstemme må være skriftlig, og må
  være styret i hende senest to dager før generalforsamlinga.

  Forhåndsstemme teller ved stemmetelling for den enkelte sak som om
  forhåndsstemmende medlem er til stede.

  Generalforsamlinga er eneste organ som kan endre NVGs reglementer.


More information about the Oslo mailing list