[Oslo] Saksliste til generalforsamling i Nettverksgruppa 24. november kl 18:15 i EL3

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Nov 24 08:32:01 CET 2017


On Fri, 17 Nov 2017, [ISO-8859-15] Gunnar Rene ie wrote:

> 
> Saker til generalforsamlingen:
>
> - Rapport fra styret
> - Godkjenning av regnskap og budsjett
> - Valg

Se vedlagt regnskap sålangt i 2017 sammenholdt med budsjettet.

-- 
Regards , Vennlig hilsen
Gunnar Rene Oie
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: regnskap_frem_til_20171124.pdf
Type: application/pdf
Size: 59389 bytes
Desc: Regnskap frem til 24. november
Url : http://nvg.ntnu.no/pipermail/oslo/attachments/20171124/a6742cba/attachment-0001.pdf 


More information about the Oslo mailing list