[Oslo] Saksliste generalforsamling i Nettverksgruppa 2. juni 2022 kl 17:00 i EL3

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu Jun 2 10:34:49 CEST 2022


Generalforsamlingen blir i EL3 (I elektro-bygget) 2. juni 2022 kl 17:00
Det blir også mulig å delta via nettmøte på http://jitsi.nvg.ntnu.no/gf

1: Valg av ordstyrer og referent
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3: Rapport fra styret
4: Godkjenning av regnskap og budsjett
5: Valg av styre

Vennlig hilsen
Gunnar René Øie


More information about the Oslo mailing list