[TAF-lista] Medlemsmøte Generalforsamling 29. april. Foredrag om Meteorkamera i Trondheim

Erlend Rønnekleiv erlend.ronnekleiv at eronn.net
Tors Apr 11 22:35:56 CEST 2019


Mandag 29. april arrangerer vi medlemsmøte og generalforsamling for TAF.

   Tid: Mandag 29. april 2019 kl 19:00
   Sted: Auditorium EL 6 på gamle Elektro, Gløshaugen. Inngang fra O.S. 
Bragstads plass.

TAF-medlem Stein Wasbø vil innlede med å fortelle om planer for å sette 
opp *Meteorkameraer som skal overvåke nattehimmelen fra Trondheim*. 
Kameraene skal stå på Taket av Strinda videregående skole (Tyholt) og 
vil være tilknyttet Norsk Meteornettverk som skal registrere meteorer og 
andre hendelser på himmelen. Ved å sammenligne med tilsvarende kameraer 
andre steder vil det bl.a. være mulig å anslå banene til meteorene og 
hvor de evt. faller ned. Funn fra kameraene vil bli offentliggjort, og 
skolen vil bl.a. bruke dette i undervisningen.

I tillegg til de vanlige sakene på generalforsamlingen (årsrapport, 
regnskap, planer og budsjett for neste år, valg), vil styret be om 
godkjenning for at vi bruker ca. 50 000 kr til det omtalte 
meteorkameraprosjektet. Det er håp om at denne kostnaden reduseres 
betraktelig dersom innsendte søknader om støtte innvilges.

Saksdokumenter til generalforsamlingen sendes ut sammen med Corona på 
papir, og kan også lastes ned her:
http://taf-astro.no/aktivitet/moter/innkalling/GenforsTAF-2019_innkalling.pdf

Velkommen, etter påske!

Vennlig hilsen
Erlend Rønnekleiv, tur og møtekoordinator for TAF.

-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: http://nvg.ntnu.no/pipermail/taf-lista/attachments/20190411/cf18f0ed/attachment.html 


More information about the TAF-lista mailing list