[TAF-lista] TAF-møte i morgen: Måling av astronomiske avstander

Erlend Rønnekleiv erlend.ronnekleiv at eronn.net
Tis Feb 12 16:04:05 CET 2019


Den ene kartlenken i forrige e-post inneholdt et punktum for mye. Her er 
korrigert versjon:
   Veikart: https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2
   Detaljkart: www.taf-astro.no/EL3.jpg

Erlend

On 12/02/2019 00:00, Erlend Rønnekleiv wrote:
>
> Jeg minner om TAF-møtet i morgen. Herman Ranes (TAF) holder foredrag 
> om hvordan vi har greid å måle avstander og finne himmellegemenes 
> baner i verdensrommet, og hvordan dette opp gjennom historien har ført 
> til at vi måtte oppgi slike ideer som at Jorda er flat, eller at Sola 
> eller Jorda er verdens sentrum. Det ligger an til et spennende 
> foredrag som tar opp både filosofiske, historiske og måletekniske 
> problemstillinger. Som vanlig blir det kaffe, kaker og astroprat i 
> kantina etter foredraget.
>
> Tid: *Tirsdag 12. februar kl 19*.
> Sted: *Auditorium **EL3* i Elektrobygget på Gløshaugen.
> Inngang fra O.S. Bragstads plass: https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2
> EL3 ligger til høyre for hovedinngangen, men du må gå en liten runde 
> for å komme dit. Detaljkart: www.taf-astro.no/EL3.jpg
>
>   *Slik vart dei astronomiske avstandane målte opp – so me kunne
>   finna ståstaden vår i universet*
>   av Herman Ranes, TAF/_
>   _/
>
>   /_Samandrag:_ Me som lyfter blikket på nettene opplever ein
>   sjeldan gong heilt mørk og klår himmel. Og nett då er det ikkje
>   vanskeleg å sjå føre seg at ein er i midten av det heile. I urtida
>   var slike opplevingar kvardagskost. Etter den tida måtte menneska
>   fleire gonger skriva om modellane sine for kva som er midtpunktet
>   i universet, og kor stort universet er. Føredraget gjev ein
>   historisk gjennomgang av teknikkane for å estimera storleikar og
>   avstandar, og korleis det påverkar teoriane og oppfatningane om
>   kvar me eigentleg er. //
>   /
>
>   Etter foredraget serverer vi som vanlig kaffe/te, brus/farris og
>   kaker.
>
> Velkommen!
>
> Vennlig hilsen,
> Erlend Rønnekleiv, møtekoordinator for TAF
>
>
>
> ____________________________________________________________________
> | TAF-lista: Distribusjonsliste for Trondheim Astronomiske Forening
> |
> | Send rundskriv til listedeltakarane til taf-lista at nvg.ntnu.no
> | Send ynske og kommentarar om listetenesta til herman.ranes at ntnu.no
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: http://nvg.ntnu.no/pipermail/taf-lista/attachments/20190212/fc8e5139/attachment.html 


More information about the TAF-lista mailing list