[TAF-lista] Sammentreff med fullmåne

Stein O Wasbø stein at wasbo.net
Ons Dec 30 22:33:03 CET 2020


Hei,

Sammenhengen mellom tidevann og større jordskjelv har vel vært studert statistisk sett tidligere. Da har man ikke funnet noen signifikante sammenhenger så vidt jeg kjenner til. Det er visstnok funnet en svak samvariasjon mellom lavt tidevann og mindre seismisk aktivitet i noen studier. 

Det at man ikke finner klare sammenhenger her er jo egentlig litt overraskende, men viser kanskje at geologien og spenningsoppbygging er viktigere utløsende faktorer?

Mvh
Stein

Sendt fra mobil enhet

> 30. des. 2020 kl. 22:14 skrev janm <jan.myrheim at ntnu.no>:
> 
> 30. desember 2020 kl. 04:28 var det fullmåne.
> 
> En halvtime før, kl. 03:59, fikk politiet melding om det store
> kvikkleireskredet i Gjerdrum.
> 
> 16 timer før, 29. desember kl. 12:19, skjedde et jordskjelv
> av styrke 6,4 i Kroatia.
> 
> Tilfeldigheter, eller årsak og virkninger?
> 
> Vi kan vel regne med at leirskredet har sammenheng med store mengder
> nedbør på Østlandet.  Likevel trengs det kanskje et lite puff for å
> starte skredet.
> 
> Tyngdekreftene fra Månen og Sola virker på oss her på Jorda.  Men i
> følge ekvivalensprinsippet, som er grunnlaget for Einsteins generelle
> relativitetsteori, merker vi disse kreftene bare fordi de varierer i
> styrke og retning.  En virkning er tidevannet, derfor kaller vi dem
> tidevannskrefter.  Tidevannskreftene fra Månen, for eksempel, er
> proporsjonale med massen til Månen og omvendt proporsjonale med
> avstanden i tredje potens.
> 
> En virkning er altså tidevann.  Månen lager flo og fjære to ganger i
> døgnet, mer presist med 12 timer og 25 minutter fra en flo til neste.
> Hele jordkloden deformeres, fra innerst til ytterst, både havet og
> landjorda, men vi merker flo og fjære i havet fordi det deformeres
> mest.
> 
> Kreftene fra Sola er omtrent en tredjedel av kreftene fra Månen.  Sola
> lager flo og fjære nøyaktig to ganger i døgnet.  Ved nymåne og
> fullmåne virker Månen og Sola i samme retning, da får vi springflo.
> Ved halvmåne motvirker de hverandre, da får vi nippflo.
> 
> Tidevannskreftene fra Månen er rundt regnet en timilliondel av
> tyngdekraften fra Jorda.  Spørsmålet er altså om det er nok til å
> utløse jordskjelv og leirskred.  Deformasjonen av jordkloden kunne
> tenkes å utløse jordkjelv nede i jordskorpa.  Horisontale
> tidevannskrefter kunne tenkes å utløse leirskred.
> ____________________________________________________________________
> | TAF-lista: Distribusjonsliste for Trondheim Astronomiske Forening
> |
> | Send rundskriv til listedeltakarane til taf-lista at nvg.ntnu.no
> | Send ynske og kommentarar om listetenesta til herman.ranes at ntnu.noMore information about the TAF-lista mailing list