[TAF-lista] Styreverv

Jørn Dahl-Stamnes ngc226 at dahl-stamnes.net
Tors Jan 16 22:40:54 CET 2020


Styret i TAF har hatt styremøte (med tanke på kommende generalforsamling).

I den forbindelse har valgkomiteen fått signal om at både kasserer og sekretær ønsker å 
trekke seg ut av styret.

Valgkomiteen vil derfor sjekke om det finnes noen som har lyst til å trå inn i styret som 
enten kasserer eller sekretær.

Vi har fått mulige arvtagere for begge vervene men ønsker å forhøre oss om det er noen av 
medlemmene som har er brennende engaskjement for å vøre med å avgjøre saker i TAF.

De som føler seg kallet bes ta kontakt med undertegnede og medle sin interesse eller om 
det er noe dere lurer på i forbindelse med arbeidsoppgaver de to rollene medfører. 

En henvendelse til meg er IKKE å betrakte som noen bindende henvendelse :)

-- 
Jørn Dahl-Stamnes
homepage: http://photo.dahl-stamnes.net/
Medlem av TAF: http://www.taf-astro.no/


More information about the TAF-lista mailing list