<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Neste onsdag blir det TAF-møte med foredrag av Terje Bjerkgåden
      (TAF) om vårt galaktiske nabolag, fra vår lokale galaksehop og ut
      gjennom den enda mys større Virgo-superhopen. Som vanlig blir det
      ufrmell astroprat og enkel servering for de som har tid etter
      møtet. Sett av kvelden!</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>Tid: Onsdag 13/11 kl 19 <br>
      Sted: Auditorium EL6 på Gamle Elektro, Gløshaugen.<br>
      Inngang fra O.S. Bragstads plass: <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2">https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2</a><br>
    </p>
    <blockquote>
      <p><b>Vårt galaktiske nabolag, </b>ved Terje Bjerkgård, TAF<i><u><br>
          </u></i></p>
      <p><i><u>Sammendrag:</u> I foredraget vil jeg fortelle om vårt
          nærmeste galaktiske nabolag og i særdeleshet den "Lokale
          Gruppen", som er betegnelsen på den gruppen av galakser som
          Melkeveien tilhører. Galaksene, som med smått og stort teller
          mer enn 50, holdes sammen i en gruppe av innbyrdes
          tyngdekrefter. Gruppen er 10 millioner lysår i diameter og
          inneholder anslagsvis 2 billioner solmasser. Gruppen
          inneholder to store spiralgalakser, nemlig Andromedagalaksen
          og Melkeveien en mindre spiralgalakse, Triangulumgalaksen.
          Resten er dverggalakser. Jeg vil fortelle om galaksene og også
          om hvor og hvordan de kan observeres. <br>
        </i></p>
      <p><i>Sammen med flere nærliggende galaksegrupper og galaksehoper
          er vi knyttet til en superhop av galakser; Virgosuperhopen.
          Jeg vil fortelle om strukturen i denne superhopen og hvordan
          denne igjen er bundet til de virkelig store strukturene i
          Universet. Gruppene og hopene i vår superhop inneholder mange
          kjente galakser og hvordan disse er fordelt vil jeg også komme
          inn på. Jeg vil også fortelle om hvordan disse finnes på
          himmelen og hvordan de kan observeres. <br>
        </i></p>
      <p><i>Etter møtet serverer vi som vanlig kaker og
          kaffe/te/brus/farris.</i></p>
    </blockquote>
    <p>Vennlig hilsen<br>
      Erlend Rønnekleiv, møtekoordinator for TAF</p>
  </body>
</html>