<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Høstens siste TAF-møte blir førstkommende tirsdag. Erlend
      Langsrud (TAF) vil fortelle om store teleskop og
      observasjons-prosjekter som vil gjøre oss i stand til å avsløre
      stadig flere detaljer i verdensrommet. Hvordan vil de nye
      gigant-teleskopene se ut, når kan de stå ferdig, og hva vil vi
      kunne observere med dem? <br>
    </p>
    <p>Siden det er siste møte før jul serverer vi pizza etter møtet. <br>
    </p>
    <p>Sett av kvelden! <br>
    </p>
    Tirsdag 3/12 kl 19 i auditorium EL6 på Gamle Elektro, Gløshaugen.<br>
    Inngang fra O.S. Bragstads plass: <a class="moz-txt-link-freetext"
      href="https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2">https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2</a>
    <blockquote>
      <p><strong>Store og spesielle teleskop - før, nå og i framtiden</strong>
        <br>
        av Erlend Lagsrud, TAF</p>
      <p><em><u> Samendrag:</u> I foredraget vil jeg gå gjennom
          utviklingen av optiske teleskop, radioteleskop og andre
          instrument for å observere universet. Hovedfokuset vil være
          prosjekter som for tiden er under planlegging eller som er på
          idéstadiet. </em></p>
      <p><em>Det blir servering og sosial astroprat etter møtet.</em></p>
    </blockquote>
    <p><em>Vennlig hilsen,<br>
        Erlend Rønnekleiv, TAF møtekoordinator. <br>
      </em></p>
  </body>
</html>