<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="preview readonly">
      <p>Det blir medlemsmøte i TAF på torsdag om en uke. Stein Wasbø 
        skal gi oss en oppdatering om exoplaneter i anledning at dette
        var tema for Nobellprisen i 2019. Han holdt et utmerket foredrag
        om samme tema for to år siden, og vi får her et gjenhør med noe
        av dette, samt en oppdatering med fokus på Nobellprisen. <br>
      </p>
      <p>Som vanlig blir det sosial astroprat og servering etter møtet.
        Sett av kvelden!<br>
      </p>
      <blockquote>
        <p>Torsdag 16. januar kl 19 i auditorium EL3, Gamle Elektro på
          Gløshaugen, NTNU.<br>
          Inngang fra O.S. Bragstads plass: <a
            href="https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2" target="_blank"
            rel="noreferrer noopener external">
            https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2</a> .</p>
        <p><strong>Exoplaneter & Nobelprisen i Fysikk 2019<br>
          </strong>ved Stein Wasbø</p>
        <p><em>Sammendrag: Nobelprisen i Fysikk for 2019 ble bla.
            tildelt Michel Mayor og Didier Queloz ved Universitetet i
            Geneve, Sveits, for deres oppdagelse av en exoplanet i bane
            rundt en sollignende stjerne. Exoplaneter er ekstrasolare
            planeter, dvs. planeter som ikke går i bane rundt vår sol,
            men typisk i bane rundt andre stjerner. I foredraget vil jeg
            først fortelle litt om oppdagelsen til prisvinnerne og
            deretter gå inn på ulike metoder for oppdagelser av
            exoplaneter. Det har de siste årene blitt oppdaget en rekke
            nye exoplaneter og solsystemer med flere forskjellige
            metoder. Også noen planeter med jordlignende størrelse har
            blitt oppdaget som ligger i såkalt beboelig sone der det
            teoretisk sett kan være betingelser til stede for liv slik
            vi kjenner det. Foredraget er en oppdatert versjon av et
            lignende foredrag for TAF i 2018.</em></p>
        <p><em>Etter møtet blir det servering av kaffe/brus/te og kaker.
            <br>
          </em></p>
      </blockquote>
      <p>Vennlig hilsen,<br>
        Erlend Rønnekleiv, TAF møtekoordinator<em><br>
        </em></p>
    </div>
  </body>
</html>