<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="preview readonly">
      <p>Jeg minner om medlemsmøtet i morgen torsdag kl 19. <br>
      </p>
      <p>Stein Wasbø vil gi en oppdaterer om exoplaneter i anledning at
        en del av Nobellprisen i Fysikk i 2019 ble gitt for oppdagelsen
        planeter utenfor vårt solsystem. Dette har vært et tema i
        rivende utvikling de siste årene. <br>
      </p>
      <p>Som vanlig blir det hyggelig astroprat og servering etter
        møtet. <br>
      </p>
      <blockquote>
        <p>Torsdag 16. januar kl 19 i auditorium EL3, Gamle Elektro på
          Gløshaugen, NTNU.<br>
          (Inngang fra O.S. Bragstads plass, ved lokomotivet: <a
            href="https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2" target="_blank"
            rel="noreferrer noopener external">
            https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2</a> .<br>
          Følg deretter den røde pilen fram og til høyre:
          <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/EL3.jpg">http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/EL3.jpg</a> )<br>
        </p>
        <p><strong>Exoplaneter & Nobelprisen i Fysikk 2019<br>
          </strong>ved Stein Wasbø</p>
        <p><em>Sammendrag: Nobelprisen i Fysikk for 2019 ble bla.
            tildelt Michel Mayor og Didier Queloz ved Universitetet i
            Geneve, Sveits, for deres oppdagelse av en exoplanet i bane
            rundt en sollignende stjerne. Exoplaneter er ekstrasolare
            planeter, dvs. planeter som ikke går i bane rundt vår sol,
            men typisk i bane rundt andre stjerner. I foredraget vil jeg
            først fortelle litt om oppdagelsen til prisvinnerne og
            deretter gå inn på ulike metoder for oppdagelser av
            exoplaneter. Det har de siste årene blitt oppdaget en rekke
            nye exoplaneter og solsystemer med flere forskjellige
            metoder. Også noen planeter med jordlignende størrelse har
            blitt oppdaget som ligger i såkalt beboelig sone der det
            teoretisk sett kan være betingelser til stede for liv slik
            vi kjenner det. Foredraget er en oppdatert versjon av et
            lignende foredrag for TAF i 2018.</em></p>
        <p><em>Etter møtet blir det servering av kaffe/brus/te og kaker.
            <br>
          </em></p>
      </blockquote>
      <p>Vennlig hilsen,<br>
        Erlend Rønnekleiv, TAF møtekoordinator<em><br>
        </em></p>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:ae511974-b6ee-ea16-b233-b6e63cc9d840@eronn.net">
    </blockquote>
  </body>
</html>