<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <p class="MsoNormal">Førstkommende torsdag skal Professor Øyvind
      Grøn holde foredrag om Jim Peebles sin del av Nobelprisen i Fysikk
      i 2019. Grøn er en glimrende vitenskapsformidler med stor kunnskap
      om kosmologi og astronomi. Temaet er også meget interessant (se
      sammendrag nedenfor), så dette blir garantert spennende!</p>
    <p class="MsoNormal">Foredraget kan følges <u>fysisk på Gløshaugen</u>,
      og jeg håper et brukbart antall møter opp der. I tillegg vil vi
      også sette opp et <u>nettmøte</u> hvor man kan følge foredraget
      mens det pågår. Jeg vil sende ut en lenke nettmøtet før det
      begynner. Opptak av møtet blir antagelig IKKE tilgjengelig i
      etterkant, så dette må dere få med dere mens det skjer.</p>
    <p class="MsoNormal"><b>Tid:</b> Torsdag 29. oktober kl. 19<br>
      <b>Sted:</b> Auditorium EL5 i Gamle Elektro på Gløshaugen  (og på
      nett)<br>
      Inngang fra Inngang fra O.S. Bragstads plass: <a
        href="https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2">
        https://goo.gl/maps/VwT6zD3qoWP2</a> </p>
    <blockquote>
      <div>
      </div>
      <div>
        <p class="MsoNormal"><b>Kosmologi i lys av Nobelprisen i fysikk
            til Jim Peebles 2019</b><br>
          ved Øyvind Grøn, professor emeritus ved UiO/OsloMet</p>
      </div>
      <p><i><u>Sammendrag:</u> </i><i>Ujevnheter i den kosmiske
          bakgrunnsstrålingen gir oss et bilde av temperaturen rundt i
          universet kort tid etter Big Bang, og forteller oss dermed noe
          om fordelingen av mmaterie på dette tidspunktet. Jim Peebles
          viste hvordan dette burde henge sammen fordeling av galakser
          som vi observerer i dag. Sammenligning observasjoner av
          galaksene og bakgrunnsstrålingen med hans teorier har vist at
          universet må bestå av store mengder mørk energi og mørk
          materie, i tillegg til den vanlige materien som vi kan
          observere. <br>
        </i></p>
      <p><i>Her fortelles først om Jim Peebles og hans tidlige arbeid
          med å trekke ut informasjon om universets egenskaper fra de
          observerte temperaturfluktuasjonene i den kosmiske mikrobølge
          bakgrunnsstrålingen. Deretter omtales hans bidrag til
          forståelsen av utviklingen av strukturen i den kosmiske
          massefordelingen med blant annet dannelse av galakser. Dernest
          sies litt om hans bidrag til innsikten om at det universet
          inneholder mest av, er mørk energi.</i></p>
      <p><i>Møtet arrangeres i samarbeid med Tekna og Nito</i></p>
    </blockquote>
    <p>Smittevern: Vi må registrere navn og telefonnummer til alle som
      er tilstede. Inviter gjerne en venn eller kollega! Hold avstand og
      forsyn deg med håndsprit når du kommer og går. Kun ca. 1/3 av
      plassene i auditoriet vil være i bruk. Hold deg hjemme hvis du er
      syk.</p>
    <p>
    </p>
    <p class="MsoNormal">Vi har også spurt Øyvind Grøn om å holde et
      foredrag tidlig i desember om Nobellprisen 2020, og han har takket
      ja. Da vil det handle om svarte hull. Det er bare å glede seg til
      det foredraget også. <br>
    </p>
    <p>Velkommen!<br>
      Erlend Rønnekleiv, TAF møtekoordinator<br>
    </p>
  </body>
</html>