Adresseavasa ringte nettopp. Mange lesere har sett kjempemeteoritt. Jeg sendte journalisten videre til Meteorkamerasjef Stein Wasbø. Etterpå sjekket jeg Norsk Meteronettverk, og der fant jeg som ventet et kanonflottbikde av den....<div><br></div><div><div><a href="http://norskmeteornettverk.no/meteor/20210114/173531/">http://norskmeteornettverk.no/meteor/20210114/173531/</a></div><br></div>