[Trondheim] Endelig saksliste Re: Generalforsamling 18. desember 2009 OBS: R1

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Dec 14 19:33:53 CET 2009


På grunn av ombygging utenfor F1, blir generalforsamlingen i R1 (i  
Realfagbygget) i år. Etterpå blir det pepperkaker og film på  
terminalrommet.

Endelig saksliste:

1: Valg av ordstyrer og referent
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styret informerer: regnskap, budsjett m.m.
4. Valg av leder, styre og valgkomité 


More information about the Trondheim mailing list