[Trondheim] referat 20090608

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Jun 8 19:29:28 CEST 2009


Referat fra styremøte NVG 2009-06-08

Oppmøtte: kaasen, btd, gunnarre
Referent: gunnarre

1. GAIDO.

Godkjent.

2. Gjennomgang av forrige referat.

Gjennomgått.

3. Skrive genfors-forslag til endringer av reglementet.

Styret har gått igjennom tidligere generalforsamlingsreferat fra høsten 
2001 og sett på om vedtakene som da ble gjort har blitt korrekt oppført i 
reglene som ligger på NVGs nettsider. Styret har også tatt hensyn til 
endringer som har blitt gjort i mellomtiden.

Styret har etter dette følgende forslag:

Reglene som ligger på NVGs nettside per 8. juni 2009 godkjennes av 
generalforsamlingen som gjeldende reglement, med følgende endring:
I "Reglement for bruk av Nettverksgruppas maskiner." punkt 1.4, avsnitt to 
styrkes i sin helhet ("Det er ikke tillatt å skjule sin identitet.")

  Evt.

PVV har flyttet inn på maskinrommet.

  Kritikk av møtet.

Takk for kjeks.

[EOF]

-- 
Regards , Vennlig hilsen
Gunnar René Øie, MSc. IDI/NTNU
PGP public key availableMore information about the Trondheim mailing list