[Trondheim] referater 12. og 16. april

Amund Gjerde Gjendem warlock at nvg.ntnu.no
Fri Apr 30 13:15:48 CEST 2010


Gunnar René Øie wrote:

> Siden møtet har vi fått avslag på sponsormidler fra Kulturstyret. 
> Begrunnelsen var at vi hadde for mange betalende medlemmer som ikke var 
> studenter.

Litt sært, hva med å klage?
At vi "ikkestudenter" sponser interesseforeninger vi var med i og har 
stor interesse for bør jo ikke kulturstyret bry seg med?
Om dette var tilfelle burde jo ikke idrettsentrene til SIT få penger 
heller, de har jo mange medlemmer som ikke lengre er studenter...


Amund


More information about the Trondheim mailing list