[Trondheim] Referat nvg 20100510

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu May 13 16:07:07 CEST 2010


Styremøte mandag 10. mai kl. 18.00.
Tilstede: gunnarre, kaasen

1. GAIDO.

Ingen innsigelser.

2. Gjennomgang av tidligere referater.

Kurs: Mediawiki-kurs
HTML 5
MythTV-kurs
VMS-kurs (Magne?): ix spør

Til høsten:
Innføring i Unix-bruk. Oppdatere guide-boken. PVV skal kanskje også ha  
et kurs, så vi bør koordinere for at det ikke blir det samme stoffet.
Noe programmering.
Immatrikuleringen.
Møte opp i forelesning.
Oppdatere infoheftet vårt.

Referatet er godkjent.

3. Dato for generalforsamling (tentativt: 12. juni).
Kaller inn til generalforsamling 12. juni kl 18 i F1 - sender  
innkalling når bestillingen blir bekreftet.

4. Innkjøp av ny mikrobølgeovn.
Setter av 1000 kr.

5. Innkjøp av merkemaskin (f.eks. Dymo).
Setter av 500 kr.

   Evt.
   Kulturstyret gav avslag på søknad om sponsormidler fra SiT Tapir.  
Se vedlegg.

   Kritikk av møtet.

God kake.

-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: Innstilling fra Kulturstyret.txt
Url: http://nvg.ntnu.no/pipermail/trondheim/attachments/20100513/b772fe00/attachment.txt 
-------------- next part --------------More information about the Trondheim mailing list