[Trondheim] Referat fra styremøte 2011-09-26.

David Kaasen kaasen at nvg.ntnu.no
Thu Oct 6 01:10:13 CEST 2011


Referat fra NVGs styremøte 2011-09-26.

Tilstede: elf, gunnarre, kaasen.
Referent: kaasen.

-- 1. GAIDO.

I orden. Bra med SMS.

-- 2. Gjennomgang av tidligere referater.

NUCCC: oppklaring: med backup menes offsite-backup.

Dyndns straks ferdig; trenger prøvekaniner. kaasen holder på å skrive
dns-reglement.

-- 3. Vedta dato for genfors. Forslag fra sist: 11. november.

Vedtatt. gunnarre sender innkallelse denne uken og bestiller F1.
gunnarre og kaasen tar regnskap og budsjett et styremøte eller to i
forveien.

-- 4. Kjøpe nytt kjøleskap?

Må være med separat fryserom. Maks høyde ca. 150 cm, maks pris 2000,-.
alxandr undersøker.

-- Evt.

ix kommenterer på #nvg at NUCCC var meget bra, det blir i Sverige til
neste år (Lysator) og ix er valgt inn i styret.

IDI skal begynne å ta internleie. Noen må undersøke med studentråd og
PVV el.l.

NVG får sende på amatørradio på LA1NVG. gunnarre står ansvarlig. Holde
kurs i data over amatørradio?

-- Kritikk av møtet.

Litt rar kjeks.

[EOF]


More information about the Trondheim mailing list