[Trondheim] Referat fra generalforsamling 24. februar 2014

Gunnar RenŽé Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Feb 24 19:12:39 CET 2014


Se dropbox-link for lesbare tabeller (listene takler ikke for store 
vedlegg):
https://www.dropbox.com/s/cun7qs0fbuyhdhb/gf20140224.pdf

Generalforsamling (halvårsmøte) i Nettverksgruppa, 24. februar 2014
1: Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Aleksander Heintz
Referent: Gunnar René Øie
Godkjent ved akklamasjon
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sted ble flyttet fra EL3 til EL4. Det ble kalt inn på epost-lister, 
motd, Facebook, IRC, og
saksliste ble også sent ut på usenet (News). Sakslisten ble kun 
publisert på usenet (News)
og en dag for sent, men det var bare standard-saker; fiks neste gang. 
Kasserer tar
selvkritikk på at ikke regnskap var klart en uke før møtet.
Godkjent.
3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
– Vi har kommet et stykke i å planlegge kurs for våren.
– Blant annet skal vi ha et multi-kurs om IRC, screen, putty, osv.
– Ønsker gjerne flere kursholdere. Vi har holdt en kursdugnad, og holder 
gjerne
flere. Se også Google-docs-mappa om dette (kontakt styret eller 
IRC-kanalen).
– Online, PVV og NVG skal omorganisere maskinrommet til 
rack-konfigurasjon. Vi
har hatt en rydding på maskinrommet først, der vi hengte opp kabler 
bedre enn før.
– Aktiviteten er fortsatt hemmet av at vi ikke har fått kortlås ennå. 
(Vi holder en kort-
session etter møtet.)
– Lagersituasjonen er fortsatt usikker.
– Terminarommet er relativt lytt – vi kan ikke bråke/se film/høre musikk 
når det er
forelesning.
– Vi har fått tilgang til utbetalingsbilag hos DNB nå.
– PVV har tenkt å gi oss noen terminalmaskiner.
Regnskap sammenlignet med budsjett for 2013:
Nettverksgruppa, NTNU, Sem Sælands vei 7-9, NO-7491 Trondheim s. 1/3
http://www.nvg.ntnu.no
Organisasjonsnummer: 995 572 338
Godkjent ved akklamasjon.
Regnskap så langt og revidering av budsjett for 2014:
Vi viderefører innkjøp som ennå ikke er gjort av sofa, disker til 
Reitgjerdet og oppgradering
av maskiner.
Vi vedtar å sette av 10000 til utgifter i forbindelse med flytting, 
tekniske tiltak osv.
Revidering av budsjett for 2014 sammenlignet med regnskap så langt.
Nettverksgruppa, NTNU, Sem Sælands vei 7-9, NO-7491 Trondheim s. 2/3
http://www.nvg.ntnu.no
Organisasjonsnummer: 995 572 338
Maks beløp Dato for vedtak Merknad
Sofa 10000 2012-10-22styremøte
Disker til Reigjerdet 4000 2012-11-16genfors
Oppgradering av maskiner 10000 2012-11-16genfors
Tay 1500 08.04.2013styremøte
Switch 3000TODO
Regnskap for: Nettverksgruppa
Periode: 2013
Utgangspunk: Beholdning konti pr:
Dagens dato: 31.12.2013 12.11.2012
Inntekter Regnskap Budsjett
3100 Medlemskontingent
3450 Sponsormidler 0,00 0,00
3900 Diskplass 100,00
8000 Renteinntekter 123,54 50,00
8300 Andre inntekter 158,00
Sum
Utgifter
4000 Varekjøp
7350 Sosiale utgifter
8150 Bankgebyrer 5,00 50,00
8300 Andre utgifter 135,00
8400 Ekstraordinære utgifter 0,00
Sum
Resultat
Balanse Differanse
1900 Postbank konto
1910 Sparebank konto 0,00 0,00 0,00
1950 Penger i kassen 0,00 0,00 0,00
2400 Gjeld til andre 10,00 10,00 0,00
1500 Fordringer 110,00 110,00 0,00
Totalbalanse: 49115,64
5 750,00 15 000,00
1 200,00
6 131,54 16 250,00
6 181,00 42 500,00
1 367,80 4 000,00
1 000,00
7 688,80 47 550,00
-1 557,26 -31 300,00
Ved periodens
  start Ved periodens
slutt
50 572,90 49 015,64 -1 557,26
Godkjent, gitt at vi krever inn kontingenten mer aktivt. Vi snakket om 
hvordan kontoer evt.
stenges.
4. Valg av styre og valgkomité
Leder velges for ett år i gangen, Aleksander Heintz blir sittende.
Valgkomité:
Sigrid Andersson
Godkjent ved akklamasjon.
Benkeforslag:
Styre:
Øystein Hiåsen
Caroline Sæhle
Gunnar René Øie
Johan Blakkisrud
Christer Bru
Varamedlemmer:
1. vara: Knut Magnus Kvamtrø
2. vara: David Kaasen
Godkjent ved akklamasjon
Møtet hevet 19:05
Nettverksgruppa, NTNU, Sem Sælands vei 7-9, NO-7491 Trondheim s. 3/3
http://www.nvg.ntnu.no
Organisasjonsnummer: 995 572 338
Regnskap for: Nettverksgruppa
Periode: 2014
Utgangspunk: Beholdning konti p
Dagens dato: 24.02.2014 01.01.2014
Inntekter Regnskap Budsjett
3100 Medlemskontingent
3450 Sponsormidler 0,00
3900 Diskplass 100,00
8000 Renteinntekter 0,00 50,00
8300 Andre inntekter 0,00
Sum
Utgifter
4000 Varekjøp 242,00
7350 Sosiale utgifter 0,00
8150 Bankgebyrer 0,00 50,00
8300 Andre utgifter 0,00
8400 Ekstraordinære utgifter 0,00
Sum 242,00
Resultat 858,00
Balanse Differanse
1900 Postbank konto 858,00
1910 Sparebank konto 0,00 0,00 0,00
1950 Penger i kassen 0,00 0,00 0,00
2400 Gjeld til andre 10,00 10,00 0,00
1500 Fordringer 110,00 110,00 0,00
Totalbalanse: 49973,64
1 000,00 10 000,00
1 000,00
1 200,00
1 100,00 12 250,00
25 500,00
4 000,00
11 000,00
40 550,00
-28 300,00
Ved periodens
  start Ved periodens
slutt
49 015,64 49 873,64More information about the Trondheim mailing list