[Trondheim] Generalforsamling NVG 1. april kl 18:15, kanskje i EL6

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Mar 11 17:57:20 CET 2016


Det blir generalforsamling i NVG på fredag 1. april kl 18:15
EL6 i Gamle Elektro er bestilt.

Saker må meldes til styret innen 18. mars. Saksliste publiseres senest 25. 
april.

Etterpå gjør vi noe sosialt. Forslag?

Dette sier reglene om Generalforsamling:

2.2 Generalforsamling

  Generalforsamlinga er NVGs høyeste organ. Alle medlemmer av NVG har
  rett til å møte til generalforsamling.

  Generalforsamling skal avholdes hvert semester.

  Generalforsamlinga skal annonseres med minst tre ukers varsel.

  Saksliste med saksinformasjon skal være tilgjengelig minst 1 uke før
  generalforsamlinga.

  Det kreves mer enn 50% oppslutning blant de fremmøtte medlemmer for å
  fatte vedtak på generalforsamlinga.

  Styre og kasserer skal presentere regnskap og budsjett for
  generalforsamlinga. Generalforsamlinga godkjenner disse.

  Alle NVGs medlemmer kan fremme saker til generalforsamlinga. Disse må
  være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlinga.

  Medlemmer kan forhåndsstemme. Forhåndsstemme må være skriftlig, og må
  være styret i hende senest to dager før generalforsamlinga.

  Forhåndsstemme teller ved stemmetelling for den enkelte sak som om
  forhåndsstemmende medlem er til stede.

  Generalforsamlinga er eneste organ som kan endre NVGs reglementer.

Regards , Vennlig hilsen
Gunnar René Øie, MSc. IDI/NTNU


More information about the Trondheim mailing list