[Trondheim] Saksliste, Gen.fors. NVG 1. april 18:15 i EL3

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu Mar 24 18:37:30 CET 2016


Hei,

Her er sakslisten til Generalforsamling i Nettverksgruppa, 1. april kl 
18:15 i EL3:

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3: Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.

4: Valg av styre og valgkomité

5: Endring i regler i forbindelse med virtuelle maskiner.

 Vi ønsker å legge til rette for virtuelle maskiner der medlemmer kan 
bidra til å dekke kostnadene ved dette. Styret foreslår derfor følgende 
regelendringer. (http://www.nvg.ntnu.no/Endringsforslag_20160401)

 Privatmaskin-reglementet
 Endringer i Reglement for private maskiner på NVG:

  Eksisterende punkt 5 blir punkt 6.

  Nytt punkt 5.

  5 Virtuelle maskiner
  Instanser av virtuelle maskiner på NVGs egen virtualiserings-server
  regnes som en server i denne sammenhengen, og reglene anvendes
  tilsvarende. Det kan fastsettes betaling for virtuelle maskiner i
  "Medlemskontingent og tjenester i NVG." Styret kan være mindre
   restriktiv på å tillate virtuelle instanser enn fysiske servere.

  Forslag til nytt punkt 6.4

  6.4 Stengning ved manglende betaling
  Hvis ikke medlemskontingent er betalt, kan styret etter varsel stenge
  ned private maskiner som tilhører medlemmet. Slik stengning behøver
  ikke å finne sted hvis styret mener at maskinen yter tjenester som er
  til glede for NVG.

  Private virtuelle maskiner kan stenges av drift eller kasserer etter
  varsel hvis ikke avgift for virtuell maskin er betalt.

 Medlemskontingent og tjenester
  Nytt punkt 3 på Medlemskontigent og tjenester i NVG.

  3 Avgift for virtuell maskin

  Virtuell maskin Kr 200,- for en VM med 1 kjerne, 1 GB RAM og 10 GB
  disk Tilleggskvoter: kr 50,- per år per GB RAM; pris for disk er den
  samme som ordinær diskkvote

-- 
Regards , Vennlig hilsen
Gunnar René Øie


More information about the Trondheim mailing list