[Trondheim] Saksliste til geralforsamling i Nettverksgruppa 4. november kl 18:15 i EL3

Gunnar Rene Řie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Oct 31 16:06:18 CET 2016


Hei,
Her er endelig saksliste til generalforsamlingen.

  1: Valg av ordstyrer og referent
  2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3: Rapport fra styret
  4: Godkjenning av regnskap og budsjett
  5: Valg av leder, styre og valgkommité

-- 
Regards , Vennlig hilsen
Gunnar René Řie


More information about the Trondheim mailing list