[Trondheim] Saksliste Re: Generalforsamling i Nettverksgruppa 17. april 2018 kl 18:15 i R9

Gunnar Rene Řie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Apr 9 21:52:10 CEST 2018


Hei,

Her er saksliste samt grunnlag for sak 4 (i PDF'en):

1: Valg av ordstyrer og referent
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3: Styret informerer.
4: Godkjenning av regnskap og budsjett
5: Valg styre og valgkomité

Vennlig hilsen
Gunnar René Řie
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gf20180417_saksliste.pdf
Type: application/pdf
Size: 59383 bytes
Desc: Saksliste
Url : http://nvg.ntnu.no/pipermail/trondheim/attachments/20180409/4fe6ec3a/attachment-0001.pdf 


More information about the Trondheim mailing list