[Trondheim] Nettverksgruppas terminalrom er stengt

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu Mar 12 11:26:07 CET 2020


Ingen studenter skal oppholde seg på campus, og ansatte er oppfordret til å jobbe hjemmefra, hvis mulig. Terminalrommet skal da ikke brukes. Dette gjelder minst frem til 20. mars.

> NTNU avlyser all undervisning på campus / NTNU cancels all lessons on campus
> 
> Alle ansatte 12.03.2020 Av Jan Erik Kaarø
> Den sentrale beredskapsledelsen på NTNU har i dag gjort følgende vedtak, med virkning fra og med torsdag 12.mars: 
> 
> 	• NTNU avlyser alt av fysisk, timeplanfestet undervisning og praksis. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars, til og med 20. mars.
> 	• NTNU avlyser også all kurs og konferanseaktivitet, i samme periode. 
> 	• NTNU går over til digital undervisning i alle emner, så snart det lar seg gjøre. Nærmere informasjon gis i løpet av dagen til studenter og faglærere.
> 	• Studenter skal ikke oppholde seg på campus.
> 	• Veiledning skal gjøres via digitale verktøy.
> 	• Alle ansatte oppfordres til å arbeide hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det. Dette avklares med nærmeste leder.
> 	• Ansatte og studenter i risikogrupper skal benytte hjemmekontor. Husk å varsle nærmeste leder, eller faglærer. 
> 	• Ansatte over 65 år skal som hovedregel arbeide hjemmefra. Ansatte over 65 år kan være til stede på arbeidsplassen, etter nærmere helsemessig vurdering fra fastlege.
> 	• Alle tjenestereiser avlyses. Alle som kommer fra utlandet, uansett land, skal ha to ukers hjemmekarantene. Hjemmekarantene gjelder også for private reiser
> 	• NTNU fraråder sterkt alle private reiser, med kollektiv transport, for både studenter og ansatte. 
> Informasjon om ytterligere tiltak vil bli gitt fortløpende her på Innsida. 


More information about the Trondheim mailing list