[Oslo] Strømstans ettermiddagen torsdag 19. april, fra ca. kl 16:30 til ca. kl. 23:00

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Apr 13 15:19:28 CEST 2007


På grunn av service på høyspent-anlegget i bygget vårt (IT-byggene)  
torsdag 19. april, fra ca. kl 17:00 til ca. kl. 23:00 kommer alle  
tjenestene våre til å være nede fra ca. 16:30 til 24:00 torsdag kveld.

Vi begynner å stoppe maskiner på den snille måten kl. 16:30, slik at  
ikke strømstansen ødelegger hardware eller data.

Vi skal få de sentrale tjenestene opp igjen til neste morgen.

MOTD kommer snart.


More information about the Oslo mailing list