[Oslo] Nettverksgruppa generalforsamling fredag 29. april kl. 17:00 i F1

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu Apr 7 13:35:01 CEST 2011


Det blir geralforsamling i nettverksgruppa fredag 29. april kl. 17:00 i F1

Det blir film etterpå
Saker må være styret i hende senest 2 uker før
Endelig innkalling med dagsorden sendes ut fra styret senest 1 uker før.


More information about the Oslo mailing list