[Oslo] Saksliste til geralforsamling 29. april

Gunnar René Řie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Apr 22 19:39:58 CEST 2011


Gunnar René Řie skrev:
> Det blir geralforsamling i nettverksgruppa fredag 29. april kl. 17:00 i F1

Ingen saker har blitt meldt inn. Jeg minner om at man kan sende inn 
skriftlige stemmer.

Dette er den endelige sakslisten:

1: Valg av ordstyrer og referent
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
4. Valg av styre og valgkomité


Nettverksgruppa, NTNU, Sem Sćlands vei 7-9, NO-7491 Trondheim
http://www.nvg.ntnu.no
Organisasjonsnummer: 995 572 338


More information about the Oslo mailing list