[Oslo] Nettverksgruppa: Vil du bli med på virtualiseringstjener?

Heintz, Aleksander alxandr at alxandr.me
Wed Apr 13 09:55:34 CEST 2011


Mulig, men kommer veldig ann på prisen.

2011/4/11 Gunnar René Øie <gunnarre at nvg.ntnu.no>

> Hei,
>
> Nettverksgruppa undersøker for tiden muligheten til å kjøpe inn en
> virtualiseringstjener.
> Dette vil gi omtrent samme muligheter som å ha en privat maskin på
> maskinrommet, bare at den kjører på felles maskinvare. Man kan kjøre Windows
> 7, Linux, BSD osv.
>
> Vi har tenkt å organisere dette slik at de som ønsker å ha en slik "maskin"
> betaler et gitt beløp per år, som blir brukt til å oppgradere og nedbetale
> maskinvaren. NVG vil bidra i forhold til evt. fellestjenester som også kan
> kjøre på viritualisert maskinvare.
>
> Er noen interesserte i å bli med på et slikt "spleiselag"?
>
> Interesserte så langt:
> - gunnarre
> - NVG (fellestjenester)
>
> Kom gjerne innom kanalen #nvg på ircnet også
-- 
/Alxandr
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://nvg.ntnu.no/pipermail/oslo/attachments/20110413/1f807aea/attachment.html 


More information about the Oslo mailing list