[Oslo] Nettverksgruppa: Vil du bli med på virtualiseringstjener?

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Apr 11 17:37:17 CEST 2011


Hei,

Nettverksgruppa undersøker for tiden muligheten til å kjøpe inn en  
virtualiseringstjener.
Dette vil gi omtrent samme muligheter som å ha en privat maskin på  
maskinrommet, bare at den kjører på felles maskinvare. Man kan kjøre  
Windows 7, Linux, BSD osv.

Vi har tenkt å organisere dette slik at de som ønsker å ha en slik  
"maskin" betaler et gitt beløp per år, som blir brukt til å oppgradere  
og nedbetale maskinvaren. NVG vil bidra i forhold til evt.  
fellestjenester som også kan kjøre på viritualisert maskinvare.

Er noen interesserte i å bli med på et slikt "spleiselag"?

Interesserte så langt:
- gunnarre
- NVG (fellestjenester)

Kom gjerne innom kanalen #nvg på ircnet også


More information about the Oslo mailing list