[Oslo] Generalforsamling 16. november 2012 kl 18:15 i F1 (filmkveld etterpå)

Gunnar RenŽé Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Nov 9 17:43:18 CET 2012


Det har ikke blitt meldt inn noen saker til styret innen fristen. Her 
kommer den faste sakslisten til generalforsamlingen:

1: Valg av ordstyrer og referent
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
4. Valg av leder, styre og valgkomité

Litt informasjon om sak 3:
Kurs:
- Siste halvår ble det gjennomført kurs i Clojure, KnockoutJS, og 
Epost-drift og -programmering. Styret takker kursholderne.

Budsjett og regnskap:
- Styret har vedtatt å kjøpe inn nytt kjøleskap, ny sofa, og bruke 
penger på mediesenter og  brannmur/gateway. Dette er investeringer som 
ikke ennå er gjennomført men som må inn i budsjettet for neste periode.
- Detaljert budsjett og regnskap blir lagt ut neste uke.

Romsituasjon:
På grunn av nytt internfaktureringssystem har IME overtatt rommet fra 
IDI, og NVG har sendt søknad om fristasjon til NTNU sentralt.

Drift:
- En ny webtjener for www.nvg.org/www.nvg.ntnu.no (ikke brukersider) med 
MediaWiki har blitt satt opp og er snart klar for innfasing.
- Reitgjerdet har vært testet ut, men er ikke satt i full produksjon ennå.
- Oppsett av mediesenter har stått på vent.


More information about the Oslo mailing list