[Oslo] Regnskap Re: Generalforsamling 16. november 2012 kl 18:15 i F1 (filmkveld etterpå)

Gunnar RenŽé Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Nov 16 00:33:11 CET 2012


Hei

Dette er et nesten ferdig regnskap for perioden fra forrige høst-GF til 
årets høst-GF.
Det som ikke stemmer helt, er at noe av det som står ført som kontingent 
egentlig er kvotekjøp. Det skal vi rette opp til GF starter. Resultat, 
balanse og saldo på konto stemmer dog allerede.

(se vedlegg)

Det er også noen investeringer som er vedtatt av styret men ikke 
gjennomført og som foreslås videreført til neste budsjettår:

Vare Beløp
Sofa 10000
Kjøleskap 3500
Brannmurmaskin [maxbeløp må bestemmes]
Mediesenter [maxbeløp må bestemmes]
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mail_om_regnskap_2012host.rtf
Type: application/rtf
Size: 30255 bytes
Desc: not available
Url : http://nvg.ntnu.no/pipermail/oslo/attachments/20121116/2ac38823/attachment-0001.rtf 


More information about the Oslo mailing list