[Oslo] Endelig Innkalling til Generalforsamling i NVG

David Kaasen kaasen at nvg.ntnu.no
Thu May 2 23:14:35 CEST 2013


Hei!

On Thu, 2 May 2013, Bjørn Torkel Dahl wrote:

> On 30.04.2013 15:51, Caroline Sæhle wrote:
>> Endelig saksliste
>> 
>> 1. Valg av ordstyrer og referent
>> 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
>> 3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
>> 4. Valg av styre og valgkomité
>
> Fint med dato, tid og sted? Siden det er en innkalling, mener jeg.

Det stod i den første meldingen som ble sendt.

Generalforsamlingen finner sted mandag 6. mai kl. 18.15 i F1 i 
IT-bygget.

Vel møtt!

Hilsen David.


More information about the Oslo mailing list