[Oslo] Endelig Innkalling til Generalforsamling i NVG

Bjørn Torkel Dahl btd at apario.net
Thu May 2 22:20:17 CEST 2013


On 30.04.2013 15:51, Caroline Sæhle wrote:
> Endelig saksliste
>
> 1. Valg av ordstyrer og referent
> 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
> 3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
> 4. Valg av styre og valgkomité


Fint med dato, tid og sted? Siden det er en innkalling, mener jeg.-- 
Med vennlig hilsen | Best Regards
Bjørn Torkel Dahl
Daglig leder, Apario DA | General Manager, Apario DA

phone: (+47) 7392 0101 - www.apario.net


More information about the Oslo mailing list