[Oslo] Saksliste (Re: Generalforsamling i Nettverksgruppa 19. mars 2015)

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Mar 13 00:23:10 CET 2015


> Det blir generalforsamling i NVG torsdag den 19. mars 2015 kl.
> 18.15, sannsynligvis i EL3 i Gamle elektro. (bestilt, ikke bekreftet)

EL3 er bekreftet

>
> Etterpå tar vi en filmkveld eller noe slikt.
>

Endelig saksliste

  Valg av ordstyrer og referent
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Styret informerer, godkjenning av budsjett og regnskap
  Valg av styre og valgkomité


-- 
Regards , Vennlig hilsen
Gunnar Ren????e, MSc. IDI/NTNU
PGP public key available


More information about the Oslo mailing list