[Oslo] Saksliste til gneralforsamling i Nettverksgruppa 14. desember 2018 kl 17:30

Gunnar Rene ie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Dec 7 21:48:48 CET 2018


Det har ikke blitt meldt inn saker, s det blir de faste:

1: Rapport fra styret
2: Godkjenning av regnskap og budsjett
3: Valg av leder og styre

Sted blir annonsert nr rom er bestilt, men blir trolig i Elektrobyggene


More information about the Oslo mailing list