[Oslo] Saksliste til gneralforsamling i Nettverksgruppa 14. desember 2018 kl 17:30

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu Dec 13 13:52:53 CET 2018


> Sted blir annonsert når rom er bestilt, men blir trolig i Elektrobyggene
Sted blir EL3. Takk til Thomas og Herman for å ha ordnet bestillingen

-- 
Regards , Vennlig hilsen
Gunnar René Øie


More information about the Oslo mailing list