[Trondheim] Referat 20081027

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Oct 27 19:04:41 CET 2008


Tilstede:
Fra styret: ix, kaasen, gunnarre, btd
På besøk: Anders Christensen

1. GAIDO.
Ingen innsigelser.

4. Terminalromlokasjon.

Trådløse Trondheim skal få to kontorer ved driftsgruppen til IDI. Ett  
av disse er det som nå er "datalab" for NVG, tidligere styrekontor for  
Abakus i ITS-242

Anders Christensen og gunnarre har vært på befaring for å se på  
alternativer.

Kan kjelleren på elektro være aktuell? Finnes kanskje en mulighet for  
å få noe her siden dette er en prosess med Trådløse Trondheim. Men der  
er det mange institutter som trenger plass.

Vi tar diskusjonen på epost. Vi bestemmer oss innen onsdag.

Gunnarre skriver om fordeler og ulemper med de ulike rommene.

3. Oppdatere whois-opplysninger.
Whois-opplysningene til NVG.ORG har blitt oppdatert og satt med  
gunnarre som kontakt. lene innehar fremdeles kontoen hos registraren.  
Styret gjør ikke noe vedtak på dette i dag.

5. Skal vi tilby wiki til Eksperter-i-team?
Vedtatt at vi skal gjøre det.

2. Gjennomgang av forrige referat.
Godkjent.

6. Evt.
Ingenting

7. Kritikk av møtet.
Ingenting.


More information about the Trondheim mailing list