[Trondheim] Styremøte mandag 12. april

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Apr 2 05:47:18 CEST 2010


Hei,

Foreslår at vi tar neste styremøte 12. april. 18:45

Saker så langt:

1. GAIDO.

2. Gjennomgang av tidligere referater.

3. Støy på datalaben
Skal vi bytte ut noen av de mest bråkete komponentene på de maskinene  
som står påslått døgnet rundt? Gamle disker med kulelager bråker mer  
enn nyere disker, for eksempel.

4. Ny privatmaskin på datalaben
gunnarre har en AmigaOne XE med Linux, Amiga OS 4 og Mac OS X.  
Foreslås satt opp med KVM-switch sammen med en annen privatmaskin  
(philos4?) på datalaben.

  Evt.
  Kritikk av møtet.


More information about the Trondheim mailing list