[Trondheim] Styremøte og driftsmøte mandag 12. april

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Apr 9 15:37:05 CEST 2010


To nye saker, som gjelder mulige utgifter. Etter sytermøtet blir det  
driftsmøte og mekking på sprocket, tyrell og sabre-wulf.

Er tidspunktet greit?

Den 2. april. 2010 kl. 05.47 skrev Gunnar René Øie:

> Hei,
>
> Foreslår at vi tar neste styremøte 12. april. 18:45
>
> Saker så langt:
>
> 1. GAIDO.
>
> 2. Gjennomgang av tidligere referater.
>
> 3. Støy på datalaben
> Skal vi bytte ut noen av de mest bråkete komponentene på de  
> maskinene som står påslått døgnet rundt? Gamle disker med kulelager  
> bråker mer enn nyere disker, for eksempel.
>
> 4. Ny privatmaskin på datalaben
> gunnarre har en AmigaOne XE med Linux, Amiga OS 4 og Mac OS X.  
> Foreslås satt opp med KVM-switch sammen med en annen privatmaskin  
> (philos4?) på datalaben.

5. Skifte av lås-sylinder på verkstedet. Dette vil koste ca. 1000 kr,  
men gi bedre fysisk sikring og tilgang.

6. Mulig innkjøp av automatisk sekvensiell strøm-påslag på maskinrom.
En enkel svensk modell med 7 eller 8 utganger koster ca. 1500,- inkl.  
moms, minus 10% rabatt som de er villige til å gi oss, pluss frakt.
Eksempel:
http://www.direktronik.no/prod/pdf/i16-8053.pdf
http://www.direktronik.no/prod/pdf/i16-8059.pdf
Slike kan hindre at sikringer går etter at systemet kommer opp etter  
strømbrudd, noe som blir aktuelt når vi flytter mer utstyr over på de  
kursene som NVGs utstyr bruker.

Evt.

Kritikk av møtet.


More information about the Trondheim mailing list