[Trondheim] Saksliste generalforsamling 12. juni

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Jun 7 14:44:11 CEST 2010


Ang. generalforsamling NVG i F1 (IT Syd) kl 18, lørdag den 12. juni 2010
Styret har ikke fått inn noen saker innen fristen, og sakslisten vil  
derfor være:

1: Valg av ordstyrer og referent
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
4. Valg av styre og valgkomité

Leder er ikke på valg på dette møtet, fordi leder velges for ett år av  
gangen.

Jeg minner om at hvis du ikke kan møte opp, så kan du sende skriftlige  
stemmer i sakene.
Minner også om film og pizza etter møtet.

Valgkommiteen innstiller på det samme styret som før, men trenger noen  
nye som vil være valgkommité, og hvis noen vil melde seg som  
kandidater til styret kan de kontakte styret, IRC-kanalen #nvg på  
ircnet, epostlisten trondheim at nvg.ntnu.no eller melde seg på møtet.  
(P.g.a. forhåndsstemmingen kan det være lurt å annonsere sitt  
kanditatur på forhånd.)

Vennlig hilsen
Gunnar René Øie
Leder, NVG

PS: NVG er nå registrert i Brønnøysundregistrene, med  
organisasjonsnummer 995 572 338


More information about the Trondheim mailing list