[Trondheim] referat nvg 20100531

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Jun 7 14:48:31 CEST 2010


Styremøte mandag 31. mai kl. 18.00.

Tilstede: gunnarre, ix, kaasen

1. GAIDO.

Ingen innsigelser.

2. Gjennomgang av tidligere referater.

Kurs: Mediawiki-kurs
HTML 5
MythTV-kurs
VMS-kurs (Magne?): opptatt akkurat nå

Til høsten:
Innføring i Unix-bruk. Oppdatere guide-boken. PVV skal kanskje også ha  
et kurs, så vi bør koordinere for at det ikke blir det samme stoffet.
Noe programmering.
Immatrikuleringen.
Møte opp i forelesning.
Oppdatere infoheftet vårt.

3. Filmaften etter genfors. Film? Innkjøp av pizza el.l.?

Bestiller pizza og brus osv. Hver person som vil ha pizza tar med en  
hundrelapp, og NVG dekker resten.

  Evt.

Søknad om stønad: Vi kan søke igjen til neste år.
Alternative sponsorer: Swix?

Immatrikulering:
17. august. Sender søknad.

  Kritikk av møtet.

Møtet hevet 18:52 


More information about the Trondheim mailing list