[Trondheim] Endelig saksliste til generalforsamling 11. november 2011, kl 18:15 i F1

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Nov 4 23:33:14 CET 2011


Dette er den endelige sakslisten:

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.

Regnskap og forslag til budsjett sendes ut 7. november.

4. Regel-endring i "Reglement for bruk av Nettverksgruppas maskiner."

Tittel endres til Reglement for bruk av Nettverksgruppas maskiner og 
tjenester.

Ny seksjon legges til:

+4. Brukersubdomener.
+
+   NVG tilbyr subdomener i formen <brukernavn>.NVG.ORG til sine
+   medlemmer. Medlemmene har selv ansvaret for driftingen av sonene.
+
+   En maskin eller tjeneste som står på et slikt subdomene, omfattes
+   ikke i kraft av dette alene av NTNUs IT-reglement eller NVGs
+   privatmaskinreglement. Andre forhold, som for eksempel at de
+   befinner seg på NTNUs/NVGs nett, kan meføre at de omfattes av de
+   nevnte reglementene.
+
+   Subdomener må ikke brukes til noe som kan bringe NVG i vanry.
+
+   Driftsgruppen eller styret kan deaktivere subdomener som skaper
+   tekniske eller andre problemer.

5. Valg av leder, styre og valgkomité


Nettverksgruppa, NTNU, Sem Sælands vei 7-9, NO-7491 Trondheim
http://www.nvg.ntnu.no
Organisasjonsnummer: 995 572 338


More information about the Trondheim mailing list