[Trondheim] Forslag til regnskap og budsjett

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Nov 11 14:49:54 CET 2011


Se vedlagte PDF for bedre formatering.

"Regnskap for 2011 sammenlignet med budsjett:",,,,
,,,,
"Regnskap for:","Nettverksgruppa",,,
"Periode:",2011,,,
,,,"Utgangspunk: Beholdning konti pr:",
"Dagens dato:",11.11.2011,,08.12.2010,
,,,,
"Inntekter","Regnskap",,"Budsjett",
"3100 Medlemskontingent",15560,,20000,
"3450 Sponsormidler",200,,0,
"3900 Diskplass",650,,750,
"8000 Renteinntekter","41,13",,21," "
"Sum","16451,13",,20771,
,,,,
"Utgifter",,,,
"4000 Varekjøp","1796,24",,25000,"Innkjøp av virtualiseringsserver mm."
"7350 Sosiale utgifter",318,,4000,
"8150 Bankgebyrer",2,,50,
"8300 Andre utgifter",135,,1000,
"8400 Ekstraordinære utgifter",0,,,
"Sum","2251,24",,30050,
,,,,
"Resultat","14199,89",,-9279,
,,,,
"Balanse","Ved periodens
  start","Ved periodens
slutt","Differanse",
"1900 Postbank konto","38722,94","52811,83","14088,89",
"1910 Sparebank konto","948,55","949,55",1,
"1950 Penger i kassen",0,0,0,
"2400 Gjeld til andre",10,10,0,
"1500 Fordringer",0,110,110,
,,,,
"Totalbalanse: ",,"53861,38",,
,,,,
,,,,
"Budsjett for 2012:",,,,
,,,,
"Inntekter","Budsjett",,,
"3100 Medlemskontingent",20000,,,
"3450 Sponsormidler",0,,,
"3900 Diskplass",750,,,
"8000 Renteinntekter",21,,,
"Sum",20771,,,
,,,,
"Utgifter",,,,
"4000 Varekjøp",25000,,,
"7350 Sosiale utgifter",4000,,,
"8150 Bankgebyrer",50,,,
"8300 Andre utgifter",1000,,,
"8400 Ekstraordinære utgifter",,,,
"Sum",30050,,,
,,,,
"Resultat",-9279,,,
,,,,
,,,,
"Merknader: Vi har bestilt maskinvare til virtualiseringstjener, men 
alle delene har ikke kommet ennå. Vi fører videre innkjøpskostnadene til 
neste regnskapsår.",,,,
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gf20111111_forslag_regnskap_og_budsjett.rtf.pdf
Type: application/pdf
Size: 39866 bytes
Desc: not available
Url : http://nvg.ntnu.no/pipermail/trondheim/attachments/20111111/d658b646/attachment-0001.pdf 


More information about the Trondheim mailing list