[Trondheim] Oppdatering om romsituasjonen

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Aug 17 15:10:41 CEST 2012


Hei,
Her kommer en oppdatering om romsituasjonen, med noen av mine 
personlige betraktninger av saken. Dette skrivet er ikke behandlet i 
styret, men det vil bli en styresak på det. Gi gjerne innspill her 
eller på #nvg-kanalen. Husk at styremøtene også er åpne for medlemmene 
(med unntak av "disiplinærsaker" m/v.)

Sakens bakgrunn:
NTNU har innført et nytt system for internfakturering av arealer; 
dettte gikk fortere enn først forespeilet. Systemet inneholder litt 
komplekse kalkyler for mye areal en enhet trenger, hvor mange 
toaletter, stille rom osv, basert på ansatte, produksjon av 
studiepoeng osv.

Hensikten med dette er at ubrukte/lite brukte arealer skal fristilles 
slik at det blir mer plass til de mer effektive avdelingene, samt at 
det skal bli mer plass til lesesaler osv. for studentene, som jo er en 
god ting. Da NVG sist var på leting etter bedre og større lokaler, 
fikk vi stadig beskjed om at "her er det fult" fra diverse enheter, 
selv om man i enkelte bygg på haugen kunne se at kontorplasser ble 
brukt til møbellager eller grupperom som ofte stod tomme utenom 
veiledningstider.

Hensikten var ikke at vi skulle rammes av denn ordningen, men vi må 
gjøre en jobb for at vi ikke mister plassen. Det kan være en mulighet 
for å få bedre - om ikke mer - plass også. Personlig har jeg tro på at 
vi i alle fall skal få beholde rommene hvis vi følger dette opp.

Hvert institutt og fakultet har fått en viss prosent (5?) med 
overskytende plass som de kan tildele til gjesteforskere, 
linjeforeninger, osv. Siden NVG (og PVV) er til for alle studenter og 
ansatte fra alle fakulteter, kan det være naturlig at vi regnes utenom 
institutter og fakulteter, og kan tildeles plass hos NTNU sentralt. 
(Som ISFiT, sentral administrasjon, osv)

(PVV var inntil for få år siden plassert i ITEA, den sentrale IT- 
administrasjonens lokaler, men fikk plass hos IDI da ITEA trengte 
denne plassen selv. PVV har også vært i Fischebygget før min tid her 
på haugen. NVG fikk vel lokaler hos IDI da man flyttet fra Lade?)

Situasjonen i dag

IDI har avhendet terminalrommet (ITS-242) til IME (fakultetet). IME 
har gått med på å la oss beholde plassen til det blir klart med 
"fristasjon" hos NTNU sentralt - evt annen løsning. Vi må utarbeide en 
søknad om dette snarlig, ønsker IME, og vi bør behandle det i vårt 
styre.

Når det gjelder lager, maskinrom og verksted, så har dette lavere 
verdi i kalkylen siden disse ikke kan benyttes som kontor/ 
arbeidsplass, og IDI har latt oss beholde disse. De er jo uansett ikke 
NVGs alene: Lageret deles med IDI og datamuseet, verkstedet deles med 
datamuseet, og maskinrommet deles med Online og PVV. (ISFiT har også 
en maskin der under NVGs "vinge".)

Jeg har vært borte hos PVV nå og snakket med deres leder og et par 
styremedlemmer der. Vi har laget en liste med argumenter og fakta som 
vi kan ta med i en søknad til Eiendomsforvaltningen NTNU slik at vi 
kan beholde rommet. Ikke alle argumentene er felles; for eksempel har 
ikke PVV noe særlig datahistorisk utstyr i terminalrommet, men kan 
vise til en viktig rolle i etableringen og veksten av FAST og dermed 
at Yahoo! og Google etablerte seg i Trondheim. Andre argumenter, som 
at terminalrommene jo er til for alle medlemmer og deres gjester, og 
ikke er et ekslusivt kontor for styret, er et argument vi har felles 
med dem.

De som skal behandle søknaden er representaner fra NTNU Eiendom, 
Studenttinget og Studentservice. Det er NTNU sitt styre som legger 
føringene, så hvis dette skulle ramme oss skjevt, så har vi nok en 
mulighet til å ta det opp på NTNU-styrenivå også.

Det som kanskje er den største jobben i denne forbindelse er å lage en 
oversikt over hvilke fakulteter våre aktive (kontingentbetalende) 
student-medlemmer tilhører akkurat nå. Det at vi har mange alumni- 
medlemmer skal ikke være noe problem i seg selv - linjeforeningene har 
jo teknisk sett tusenvis av alumni som legalt sett fremdeles er 
medlemmer men ikke benytter seg av rommene.

En mulig løsning, hvis vanlig fristasjon ikke fører frem, kan være et 
hackerspace; dette finnes jo allerede i Trondheim nå, og vil by på 
egne utfordringer, f.eks. for sikkerhet, og at man kan se for seg 
argumentet "men dere er jo åpne for kleti og pleti som kommer inn fra 
gaten - dere er ikke noe studenttilbud". På den andre siden kan det 
faktisk følge noen stud.ass-stillinger og administrasjonsstillinger 
med på et slikt hackerspace, og det kan være en god rekrutteringsarena 
for NTNU. NVG, PVV og Omega Verksted ligner jo allerede mye på et 
hackerspace, bare at de kun er tilgjengelige for NTNU-folk.

Vennlig hilsen, Gunnar René Øie, leder NVG


More information about the Trondheim mailing list