[Trondheim] Referat fra styremøte 20/08-2012

Eirik Løhaugen Fjærbu elf at nvg.ntnu.no
Mon Aug 20 19:43:17 CEST 2012


Styremøte NVG 20 august 2012

Tilstede:
hiasen, gunarre, kaasen, elf

1. GAIDO:
Godkjent, men sak 3 flyttes til siste sak før eventuelt.

2. Gjennomgang av tidligere referater:
Kjøleskap til maks 3500,- er ikke kjøpt ennå.

Hiasen forhører seg på nytt om det er noen tilgjengelige nøkler til 
Serverrommet, og om det er mulig å få en liste over hvem som har nøkler.

3. Kurs:
forslag:
- Clojure, pir til høsten
- LINQ, Alxandr
- Epost: Avansert bruk og drift, taliesin?, i høst?
- Nettbruk og sikkerhet: gunnarre, november?
- web-relatert kurs: mathias, alxandr (html?)
- linux-kurs: installasjon og introduksjon
Gunnarre har ikke mulighet til å holde kurs i september, kurset vil 
eventuelt bli avholdt i november. Gunnarre følger opp med kursholdere.

NUCC:
Kaasen planlegger å reise, hvis andre er interessert kan de ta kontakt 
med ham.

Immatrikulering og stand:
Det var et nytt opplegg for immatrikuleringen i år. Vi var misfornøyde 
med at det nye opplegget, fordi vi fikk lite tid, lite plass, at folk 
stod for tett, og at det var mye støy. Vi fikk delt ut omtrent 70 
flygeblader og vist frem noen gamle videospill.
Neste gang bør vi ha to bord, og et tak som er enklere å sette opp. 
Mange organisasjoner stod rundt på campus etter arrangementet, noe som 
kan være en ide for å få mer eksponering neste år. Dette må muligens 
klareres med eiere av det aktuelle området.

4. Søknad om fristasjon:
IME-fakultetet har overtatt eierskap til terminalrommet, og har bedt oss 
søke NTNU sentralt om å få tildelt en "fristasjon" til bruk som 
terminalrom. Gunnarre har laget en skisse til søknaden, og vi har nå 
mottatt et skjema for søknaden.
Skissen ble gjennomgått under møtet, og Gunnarre vil utarbeide en ny 
versjon som blir sendt ut på epost.

Eventuelt:
Vi planlegger en ekskursjon til hackheim, blant annet med tanke på om vi 
kan bidra til prosjektet.

Kritikk av møtet:
Ingen kake

møtet er hevet 19.40


More information about the Trondheim mailing list