[Trondheim] Oppdatering om romsituasjonen

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Sep 3 20:58:39 CEST 2012


Hei,

Det er nå sendt en søknad om fristasjon til NTNU Eiendom via IME.  
Denne søknaden ble gjort ferdig på styremøtet i kveld. Aleksander  
Heintz er kontaktperson for søknaden.

Takk til alle som kom med innspill og språkretting på søknaden.

Vi avventer nå hva NTNU Eiendom svarer på søknaden; den skal behandles  
i et utvalg bestående av medlemmer NTNU Eiendom, Studentservice og  
studentpolitikken. Noe å merke seg er at systemet med fristasjon  
primært er beregnet for arbeidsplasser for tillitsvalgte; derfor er  
det mulig at NVG kommer utenfor fristasjonsordningens mandat og at det  
blir en egen sak om oss i NTNUs styre, men det får vi ta når vi vet  
hvordan det går.

Vennlig hilsen
Gunnar René Øie


More information about the Trondheim mailing list